Kursy i szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Terminy kursów, formy płatności, raty... Wszystko dopasujemy dla Waszej wygody.

Dzieci

3-5 lat - Angloodkrywcy czyli całkowite Zanurzenie w języku angielskim

6-10 lat - Angielski Naturalnie

10 lat i więcej - Angielski krok po kroku czyli nasz pomysł na tradycyjne kursy językowe

Młodzież

Angielski krok po kroku czyli tradycyjne kursy językowe nastawione na komunikację

Kursy szyte na miarę czyli dla każdego według jego potrzeb – zajęcia indywidualne z lektorem

Kursy egzaminacyjne czyli intensywna nauka prowadząca do sprecyzowanego celu

Ostatnia Deska Ratunku czyli pomagamy w sytuacjach kryzysowych

Dorośli

Kurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

50 plus czyli angielski jest łatwy w każdym wieku

Angielski krok po kroku czyli tradycyjne kursy językowe nastawione na komunikację

Kursy szyte na miarę czyli dla każdego według jego potrzeb – zajęcia indywidualne z lektorem

Kursy branżowe czyli pomożemy dobrać odpowiednie słowa do każdej sytuacji

Masz pytania? Chcesz zapisać siebie lub swoje dziecko?

 

Administratorem Twoich danych jest PLUS Szkoła Języków Obcych z siedzibą w 15-814 Białystok, ul. Hallera 17C, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 542-249-93-90, REGON: 200215409. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: sjoplus@gmail.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 15-814 Białystok, ul. Hallera 17C.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– wykonania procesu rekrutacji – w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia do czasu jego zakończenia lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 15-814 Białystok, ul. Hallera 17C lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sjoplus@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez PLUS Szkoła Języków Obcych w ramach zawieranych z Tobą umów.

©2019 by PLUS Szkoła Języków Obcych.